أهم مشكلات TypeScript

مشروع microsoft/vscode
jsftw86 picture jsftw86·٧ أكتوبر ٢٠١٧·361 تعليقات
👍1813 👎108 😄106
مشروع microsoft/vscode
stoffeastrom picture stoffeastrom·٢١ نوفمبر ٢٠١٥·380 تعليقات
👍2630237 🎉149

حالة Git في File Explorer

feature-request file-decorations file-explorer git
مشروع microsoft/vscode
ozsay picture ozsay·١٩ نوفمبر ٢٠١٥·247 تعليقات
👍2301285 🎉190

اقتراح: "مشغل ملاحة آمن" ، أي x؟ .y

Committed ES Next Suggestion Update Docs on Next Release
RyanCavanaugh picture RyanCavanaugh·١٥ يوليو ٢٠١٤·205 تعليقات
👍750212 🎉73
مشروع microsoft/vscode
Brakkar picture Brakkar·٤ أغسطس ٢٠١٦·364 تعليقات
👍2897414 🎉152
afc163 picture afc163·٢٥ ديسمبر ٢٠١٨·1097 تعليقات
👍509 👎48585
مشروع facebook/jest
maraisr picture maraisr·٤ أبريل ٢٠١٧·77 تعليقات
👍16 👀2

دعم تخطيط الشبكة للمحررين

feature-request on-testplan workbench-editor-grid
مشروع microsoft/vscode
Tekbr picture Tekbr·٣ نوفمبر ٢٠١٦·191 تعليقات
👍1007199 🎉107
مشروع facebook/jest
udbhav picture udbhav·٢٥ ديسمبر ٢٠١٦·236 تعليقات
👍219