أهم مشكلات vscode

jsftw86 picture jsftw86·٧ أكتوبر ٢٠١٧·361 تعليقات
👍1813 👎108 😄106
stoffeastrom picture stoffeastrom·٢١ نوفمبر ٢٠١٥·380 تعليقات
👍2630237 🎉149

حالة Git في File Explorer

feature-request file-decorations file-explorer git
ozsay picture ozsay·١٩ نوفمبر ٢٠١٥·247 تعليقات
👍2301285 🎉190
Brakkar picture Brakkar·٤ أغسطس ٢٠١٦·364 تعليقات
👍2897414 🎉152

دعم تخطيط الشبكة للمحررين

feature-request on-testplan workbench-editor-grid
Tekbr picture Tekbr·٣ نوفمبر ٢٠١٦·191 تعليقات
👍1007199 🎉107
misolori picture misolori·٦ أبريل ٢٠١٩·282 تعليقات
👍1553443 🎉169
hsdk123 picture hsdk123·٢٤ نوفمبر ٢٠١٥·263 تعليقات
👍1657191 🎉111
joe-watkins picture joe-watkins·٨ يناير ٢٠١٦·149 تعليقات
👍430 👎6
joliss picture joliss·٢٠ مارس ٢٠١٧·64 تعليقات
😄464 👍418 😕55
Tyriar picture Tyriar·٢٢ يونيو ٢٠١٦·314 تعليقات
👍16436 👀18